Over ons Over ons

Over ons

De Protestantse gemeente in Sint Oedenrode, Son en Breugel is onderdeel van de PKN. Er is een actief gemeenteleven met diverse uitingen en verschillende vormen van communicatie. Er is elke zondag een kerkdienst, afwisselend in een van de kerkgebouwen die we benutten: één in Sint-Oedenrode en één in Son.
Onze gemeente telt circa 800 leden en vrienden.

 
Route naar de kerk in Son Route naar de kerk in Son

Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son


Grotere kaart weergeven

 
Onze identiteit Onze identiteit

Onze identiteit

In deze tijd waarin kerk zijn en geloven onduidelijk lijkt te zijn geworden hebben we ons beraden op onze identiteit. Na een winter van beraad in tien gespreksgroepen is in 2001 een boekje tot stand gekomen, met de titel "Een Geloofsgemeenschap met een Eigen Identiteit". Het geeft een korte geschiedsbeschrijving en op de laatste en belangrijkste pagina een identiteitsbeschrijving van onze gemeente met zeven stellingen. Het blijkt daar niet zo zeer te gaan om wie we zijn maar om wat we zijn en wat we willen zijn.

lees meer ยป
 
Route naar de kerk in Sint-Oedenrode Route naar de kerk in Sint-Oedenrode

Knoptoren, Kerkdijk Noord 8, Sint Oedenrode


Grotere kaart weergeven

 
Leden en vrienden Leden en vrienden

Leden en vrienden

De leden van de gemeente zijn de kern van de kerk. Hun dagelijks leven als burger weerspiegelt iets van hun geloof in de toekomst en hun compassie voor de wereld. Als dit hun zwaar valt komen ze op zondag bijtanken in de eredienst. Samen dragen ze ook de onkosten van de kerkelijke gemeente.

Naast leden, ingeschreven bij de landelijke kerk, zijn er ook "vrienden van de gemeente". Zij nemen uit sympathie deel aan het werk van de gemeente op een manier die in de praktijk weinig afwijkt van die van de leden. 

 
Gemeenteleven Gemeenteleven

Gemeenteleven

Kernpunten van het gemeenteleven zijn pastoraat, jeugd, eredienst, diaconaat en vorming en toerusting.
In het pastoraat zijn er, naast bezoek door de contactpersonen, veelbezochte gespreksgroepen die bekend staan als maandagochtendgroepen. Sinds kort worden er ook in de kerk groepsmaaltijden gehouden, bijvoorbeeld voor alleenstaanden.
De opzet van de liturgie in de wekelijkse eredienst is zorgvuldig gekozen. Bijzondere diensten, begeleid door de cantorij, markeren de hoogtepunten van het kerkelijk jaar.
De diaconie organiseert de vieringen van het avondmaal, bepaalt de doelen van de zondagse geldinzamelingen, en geeft plaatselijk financiële ondersteuning. De werkgroep ZWO groep brengt de wereldwijde noden in zicht, en werft daarvoor financiële en morele steun. Voorbeelden van ander diaconaal werk zijn onze deelname in de hulpgroep “Ommekaar” (in Sint-Oedenrode) en in 't Hemeltje, het Diaconaal Centrum Eindhoven.
De jeugd in elke leeftijdsgroep wordt op allerlei manier bij de kerk betrokken
Vorming en toerusting is zichtbaar in een diverse activiteiten, zoals studiekringen, thema-bijeenkomsten, film en theater.

 
De kerkgebouwen De kerkgebouwen

Kerkgebouwen

Het kerkgebouw in Son, met de naam “Kerk van de Eenheid in Christus”, bevat naast de kerkzaal een aantal vergaderzalen, een ruime hal waarin na de kerkdienst altijd koffie wordt geschonken en een compleet ingerichte keuken.

De kerkzaal is verrijkt door een groot glas-in-loodraam aan de linkerzijde. Rechts is er een veel kleiner geschilderd glas met de voorstelling van een oase. Meer foto's... 

 

 

In Sint-Oedenrode worden de kerkdiensten gehouden in de kleine en sfeervolle Knoptorenkerk.  

In die kerk biedt het  raam boven de preekstoel een voorstelling van het lam Gods, Agnus Dei.  
 

 

 

 
oecumene

oecumene

In onze, overwegend rooms-katholiek georiënteerde, dorpen is oecumenische samenwerking een voor ons belangrijke traditie. Voorbeelden: gezamenlijke thema-avonden en, in Son, een gezamenlijke diaconale werkgroep. De naam van ons kerkgebouw in Son herinnert aan de gezamenlijke inspanning van de katholieke Goede Herder parochie in Sint-Oedenrode en onze gemeente bij de bouw van twee nieuwe kerken in 1970. In Sint-Oedenrode bestaat sinds meer dan 40?? jaar de oecumenische gespreksgroep “Pasewalk", onstaan uit de band tussen St-Oedenrode en Pasewalk, een stad in de voormalige DDR. Door de reorganisatie van de Roomse parochies in Sint-Oedenrode en Son zijn de gezamenlijke diensten in beide dorpen tijdelijk opgeschort.