Pastoraat Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. Een lange traditie in het pastoraat is die van een organisatie in wijkteams met contactpersonen en een coördinator. Dit is niet meer in alle wijken van onze dorpen mogelijk doordat er steeds minder mensen beschikbaar zijn voor deze taken. Daar waar nog contactpersonen actief zijn in het bezoeken van mensen, gaat hun werk gewoon door zolang dat kan. Nieuw is echter dat bezoek vanuit, en contact met de gemeente in toenemende mate op verzoek van mensen zelf plaats zal vinden. ‘Omzien naar elkaar’ is niet alleen het bezoeken van mensen, maar wordt ook gerealiseerd door allerlei georganiseerde activiteiten en de vele informele contacten tussen gemeenteleden en vrienden van de gemeente. Die activiteiten worden via Woord&Daad, de digitale nieuwsbrief en tijdens kerkdiensten bekend gemaakt.
Om enkele van de activiteiten te noemen: gespreksgroepen, maaltijden voor alleengaanden, koffieochtenden/middagen, zingen in de cantorij. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente zijn van harte welkom.
Aanspreekpunten
Om het pastoraat in de gemeente breed toegankelijk te houden is besloten om (nieuwe) vragen om contact en/of bezoek via een ‘aanspreekpunt’ te laten verlopen. Dit aanspreekpunt is er zowel voor gemeenteleden als voor andere mensen in de dorpen die daar behoefte aan hebben.
Er zijn twee mensen die zo’n aanspreekpersoon willen zijn en die ervoor zorgen dat bij vragen om contact hierin zo spoedig mogelijk wordt voorzien door een lid van de protestantse gemeente.

Deze aanspreekpersonen zijn (zie adreslijst):
Voor Son en Breugel:  Anneke Kauffmann
Voor Sint-Oedenrode: Toos Siertsema

Voor vraag om contact en/of bezoek, om welke reden dan ook, kunt u hen bellen.
Een kerngroep van predikant en drie coördinatoren vormt het pastoraatsbestuur.

De coördinatoren zijn (zie adreslijst):
Voorzitter en lid kerkenraad: Nel van der Schouw
Secretaris: Alet Versnel
Lid: Ada Boersma


 

 

 
Aanspreekpunten Aanspreekpunten

Aanspreekpunten

Om het pastoraat in de gemeente breed toegankelijk te houden is besloten om (nieuwe) vragen om contact en/of bezoek via een ”aanspreekpunt” te laten verlopen. Dit aanspreekpunt is er zowel voor gemeenteleden als voor andere mensen in de dorpen die daar behoefte aan hebben.
Er zijn drie mensen die zo’n aanspreekpersoon willen zijn en die ervoor zorgen dat bij vragen om contact hierin zo spoedig mogelijk wordt voorzien door een lid van de protestantse gemeente.
Deze aanspreekpersonen zijn: 
Voor Son en Breugel: 
-  Anneke Kauffmann, tel: 0499-491879
Voor Sint-Oedenrode:
- Toos Siertsema, tel: 0413-287697
 
crisispastoraat crisispastoraat

Crisispastoraat

In voorkomende dringende gevallen kunt u contact opnemen met Petra Zweers (kerkelijk werker), tel: 06-58774450
 
 
Maaltijden voor alleengaanden Maaltijden voor alleengaanden

Maaltijden voor alleengaanden

2 of 3 keer per jaar wordt er een maaltijd georganiseerd voor alleengaanden. De datum wordt tijdig bekend gemaakt, door afkondigen in de kerk, of door een berichtje in Woord&Daad.
Voor inlichtingen:
  • Jouke Elzinga, Crocusstraat 18, Son, tel 0499-472614
  • Anneke Kauffmann, Amstellaan, Son, tel 0499-471879