Organisatie Organisatie

Organisatie

Een zestal ambtsgroepen verzorgt de structuur
van het kerkelijk werk in de gemeente:
-  De ambtsgroep Pastoraat
-  De ambtsgroep Diaconaat
-  De ambtsgroep Eredienst
-  De ambtsgroep Vorming en Toerusting
-  De ambtsgroep Beheer
-  De ambtsgroep Jeugd (tijdelijk opgeheven)

De leden van de ambtsgroepen zijn de ambtsdragers. De ambtsgroepen hebben een hoge mate van zelfstandigheid.  
Ze worden gesteund door de predikant en door de kerkenraad. 
Op het jaarlijkse  gemeenteberaad worden de stand van zaken en de nieuwe plannen besproken met de gemeente.

terug