Nieuwsbrief

Sinds januari 2016 wordt wekelijks een "Kerknieuwsbrief" in de vorm van een e-mail rondgestuurd naar de abonnees. U kunt op deze pagina de al eerder uitgekomen nummers inzien. De onderwerpen daarin hebben steeds betrekking op wat  in onze kerk actueel is. De kerknieuwsbrief streeft ernaar een aanvulling te bieden op  ons kerkblad "Woord en Daad" en ook op de rubriek "Agenda" in deze website, en richt zich dus tot alle leden en vrienden van onze kerk.
Kopij s.v.p. naar: webredactie@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
Inlichtingen: Rob de Jong, tel. 0499-47496

Wie zich nog niet heeft aangemeld voor de nieuwsbrief wordt van harte uitgenodigd dat  te doen door hieronder uw websitenaam in te typen. Voor de privacy verklaring zie: privacyverklaring
 

Aanmelden

E-mailadres: