Welkom in onze website Welkom in onze website
Protestantse gemeente Sint Oedenrode, Son en Breugel

Wij zijn een gemeente van ongeveer 800 leden wonend in een tweetal  Brabantse dorpen, Sint-Oedenrode en Son en Breugel. We willen een op elkaar en op de samenleving betrokken geloofsgemeenschap zijn die zich laat inspireren door de Bijbel en die zoekt naar de bevrijdende en appellerende betekenis daarvan voor ons bestaan. We willen creatief ruimte bieden aan nieuwe uitdrukkingswijzen van ons geloof en in oecumenische gezindheid met andere kerken samenwerken. 

Kerk van de Eenheid in Christus
Zandstraat 26, 5691CE Son en Breugel

kaart

De kerkdiensten in deze kerk kunnen thuis worden beluisterd

Knoptorenkerk
Kerkdijk-Noord 8,5491 AR, Sint-Oedenrode.
Kaart                                         

Kerkelijk werker: Mevr. Petra Zweers tel. 06 58774450
email: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl


Predikant: Onze gemeente is tijdelijk zonder predikant.

Gebeurtenissen in en rondom onze gemeente  worden besproken in ons kerkblad, "Woord&Daad" en actualiteiten verschijnen bovendien ook in onze "Nieuwsbrief".

Deze website beschrijft zowel de organisatie van onze kerk, als ook de data en inhoud van de kerkelijke activiteiten. Waar nodig worden namen en telefoonnummer genoemd van hen die meer gegevens kunnen bieden, maar wegens privacy wordt hun e-mailadres niet vermeld. Nuttige e-mailadressen van kerkelijke werkgroepen kunt u vinden onder "contact".
 Voor de privacy verklaring voor deze website en onze nieuwsbrief zie http://www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl/privacyverklaring

terug