Vorming en toerusting Vorming en toerusting

Vorming en Toerusting

De ambtsgroep Vorming en Toerusting is verantwoordelijk voor de continuïteit en de samenhang van alles wat er in onze kerkgemeenschap wordt geleerd en onderwezen. Daarbij kan het gaan om het leren en vergroten van het eigen inzicht van de gemeenteleden (vorming) als ook om het ondersteunen van de gemeenteleden en van de ambtsdragers bij hun taak binnen de gemeenschap (toerusting).
 

 

terug