Het Nederlands Bijbelgenootschap Het Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (N.B.G.)

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd.
Het motto is: "Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt".
De kerndoelen zijn:
 De Bijbel vertalen
 De Bijbel beschikbaar stellen
 Begrip van de Bijbel bevorderen
 De relevantie van de Bijbel laten ervaren
Voor inlichtingen: Helene Greijdanus, IJssellaan 39, tel 0499-476369

 
 
Links Links

Links

Woord en Daad
 
Protestantse kerk in Nederland
Stichting knoptorenkerk
St-Oda parochie te Sint Oedenrode
Raad van Kerken
 
www.raadvankerken.nl
Liedboek
 
www.liedboek.nl
Meeluisteren naar de kerkdienst www.kerkomroep.nl
Diaconaal Centrum Eindhoven www.inloophuishemeltje.nl
PGE Johannes gemeente www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/johannesgemeente