Onze identiteit Onze identiteit

Identiteitsbeschrijving

Wij vormen een geloofsgemeenschap die er van uit gaat
dat door Jezus Christus de God van Israel er is voor heel de bewoonde wereld.

We willen ons laten inspireren door de bijbel en zoeken
naar de bevrijdende en appellerende betekenis daarvan voor ons leven vandaag.

Daarom willen we in vieren, leren en dienstbetoon omzien naar elkaar
en zoeken naar een levensstijl die gericht is
op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

We doen dat binnen de traditie van de reformatie
zoals die door de Protestantse Kerk in Nederland wordt voortgezet
en vormen daarbinnen een oecumenisch gezinde gemeente
waarin mensen elkaar in gelijkwaardigheid kunnen ontmoeten.

We vinden dat bij een scheppende God een creatieve gemeenschap hoort.
Daarom willen we - zeker met het oog op de komende generaties- ruimte bieden voor het zoeken naar nieuwe uitdrukkingswijzen van het geloof.

De inbreng van mensen die op verschillende manieren geloven, zien wij als verrijking
bij ons leren verstaan en toepassen van de bijbelse boodschap.
Daarom hebben “vrienden van de gemeente” een plaats in onze gemeenschap met ruimte voor een actieve bijdrage.

In dit perspectief streven wij ook naar samenwerking met kerken en groepen die vanuit een andere traditie proberen de bijbelse boodschap te verstaan;
met name de R.K. parochies in onze dorpen.

 

terug