Welkom in onze website Welkom in onze website
Protestantse gemeenschap van Sint Oedenrode, Son en Breugel

Wij zijn een gemeenschap van ongeveer 600 leden wonend in een tweetal  Brabantse dorpen, Sint-Oedenrode en Son en Breugel. Tot voorjaar 2022 waren we een zelfstandige protestantse gemeente. Wij maken nu deel uit van de Johannes Gemeente, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Eindhoven.

We willen een op elkaar en op de samenleving betrokken geloofsgemeenschap zijn die zich laat inspireren door de Bijbel en die zoekt naar de bevrijdende en appellerende betekenis daarvan voor ons bestaan. We willen creatief ruimte bieden aan nieuwe uitdrukkingswijzen van ons geloof en in oecumenische gezindheid met andere kerken samenwerken. 


Kerk van de Eenheid in Christus
Zandstraat 26, 5691CE Son en Breugel

kaart

De kerkdiensten in deze kerk kunnen thuis worden beluisterd

Knoptorenkerk
Kerkdijk-Noord 8,5491 AR, Sint-Oedenrode.
Kaart       
Deze kerk wordt door ons bij speciale gelegenheden gebruikt.                                 

Kerkelijk werker: Mevr. Petra Zweers tel. 06 58774450
email: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl


Johanneskerk
Mercuriuslaan 1b:  5632 EE  tel.040-2435248
www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/johannesgemeente


Gebeurtenissen in en rondom onze gemeenschap  worden besproken in ons kerkblad, "Woord&Daad" en actualiteiten verschijnen bovendien ook in onze "Nieuwsbrief".

Deze website beschrijft zowel de organisatie van onze kerkgemeenschap, als ook de data en inhoud van de kerkelijke activiteiten. Waar nodig worden namen en telefoonnummer genoemd van hen die meer gegevens kunnen bieden, maar wegens privacy wordt hun e-mailadres niet vermeld. Nuttige e-mailadressen van kerkelijke werkgroepen kunt u vinden onder "contact".
 Voor de privacy verklaring voor deze website en onze nieuwsbrief zie http://www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl/privacyverklaring

terug