Voorwoord Voorwoord

Geschiedenis van de protestantse kerken in SintOedenrode, Son en Breugel

Voorwoord

De geschiedenis van onze gemeente wordt hier beknopt weergegeven vanaf 1517. Het is een onderdeel van de veel grotere geschiedenis van het protestantisme in Nederland, een onderdeel ook van de nog weer grotere geschiedenis van het christendom. Alle gebeurtenissen van voor 1950 zijn vooral anecdotes uit de geschiedenis van een eeuwenlang kleine gemeenschap in St Oedenrode en van hun kerkgebouw, de knoptorenkerk.
Pas de periode na 1950 wordt de geschiedenis met meer detail beschreven, waarbij zichtbaar wordt  hoe de leden van de gemeente van St Oedenrode, Son en Breugel zich met en voor elkaar ingezet hebben, kerk geweest zijn en nu nog zijn.

De gegevens komen uit het archief van onze kerkelijke gemeente, uit nagelaten werk van Hans de Pater, uit het boekje “350 jaar Protestantse Kerk in St Oedenrode, Son en Breugel”, samengesteld door Piet van Buren en Arij van der Harst, uit bronnen op het internet, en uit gesprekken die ik met diverse gemeenteleden voerde: Geurt Baerends, Gerrit Gerritse, Jan Haan, Boudewijn Goudswaard, Pim de Graaf, Wil Janse, Hans Oosting,  Neeltje Scholten, Welmoed van Seventer, Eek Wiersma en Jan de Witte, waarvoor ik hen allen zeer dankbaar ben.

Ieder die aanvullingen of correcties kan leveren is van harte welkom.


Jacques den Boer. november 2013
 

terug