Uitnodiging Uitnodiging
 

Uitnodiging:

 

Zondag 2 september 2018: startdienst nieuw seizoen en gemeenteberaad

 
 
 
Aan de leden en vrienden van onze kerkgemeenschap,
 
Graag nodigen we u uit om op zondag 2 september a.s. naar de kerk in Son te komen. Het programma die dag is als volgt:
 
10:00 u   Ochtendgebed bij het begin van het seizoen 2018-2019. Een seizoen dat we vol vertrouwen in gaan.
 
Na afloop van deze dienst is er natuurlijk gelegenheid voor het gebruikelijke koffiedrinken. Daarna zien we u graag weer terug in de kerkzaal.
 
11:30 u beginnen we aan het gemeenteberaad. Er is niet zoveel te beraden, maar graag willen we informatie met u delen en u de gelegenheid geven vragen te stellen over:     - Stand van zaken ambtsgroepen en kerkenraad
- Stand van zaken samenwerking met buurgemeenten
- Stand van zaken rond benoemen van kerkelijk werker
 
12:30 u  Lunch
 
 
De mensen die voor de broodjes etc. zorgen, willen graag weten op hoeveel deelnemers ze moeten rekenen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om uw aanmelding voor de lunch door te geven op email:
 
penr.rabbers@kpnmail.nl  
 
of op de intekenlijst, die de komende zondagen in de kerk zal liggen.
 
 
14 augustus 2018
 
 
Namens de kerkenraad,
 
Jan Haan,
Johan Zwart
 
 
 
terug