Sing in(n) Sing in(n)

Sing in(n) 

Aan de ontwikkeling van ons liedrepertoire werken we ook tijdens enkele sing in(n)s die door het jaar heen georganiseerd worden. Dirk Strasser verzorgt die samen met iemand van de Raad voor de eredienst. Nieuwe liederen staan er centraal, maar er worden ook bekende liederen gezongen. Vaak is er een toelichting op de herkomst of de betekenis van de liederen. De sing in(n)s worden bekend gemaakt in Woord&Daad, via de mededelingen in de kerkdienst en door middel van een bescheiden poster.
 
 
Voor inlichtingen: Raad voor de eredienst
 
terug