Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website en nieuwsbrief van Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel.

Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel
Postbus 197
5690 AD
Son

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel verstrekt. Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel verstrekt via deze website verkregen persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om via deze website of nieuwsbrief verkregen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

terug