"Op zoek naar veiligheid" "Op zoek naar veiligheid"

ZWO in actie om droogte te bestrijden in Ethiopië

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Op zoek naar veiligheid. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we hulp bieden na rampen en proberen we nieuwe rampen te voorkomen.

Wat als je je kinderen geen eten meer kan geven door de extreme droogte in je land? Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende overstroming? Wat kun je doen om je oogst te beschermen tegen een natuurramp? Help mensen het heft in eigen hand te nemen bij een ramp.

Ethiopië
Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika  heeft een enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt.  Ze trainen mensen in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen en verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte.
De noodhulp bestaat uit:
Voedselhulp aan 14.160 mensen (granen, bonen, peulvruchten en olie)
Voedingssupplementen voor 7.663 kinderen en 2.500 zwangere vrouwen
Drinkwater voor 750 gezinnen
Veevoer en water voor het vee van 5.841 huishoudens
Nieuwe verbeterde zaden voor 2.506 huishoudens
Kleinvee voor 500 gezinnen met alleenstaande moeders
Ondersteun Ethiopiërs bij rampenpreventie en het tegengaan van honger en kindersterfte.
Uw bijdrage is van levensbelang en maakt het verschil!
1 voedselpakket voor 1 persoon voor 1 maand (15 kilo mais, 1,5 kilo bonen en 0,45 liter plantaardige olie) kost 10,50 euro.
1 kilo droogtebestendig zaaigoed kost 24 euro.
1 plastic watertank van maar liefst 2.000 liter kost 240 euro.
De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus is één van de projectpartners van Kerk in Actie binnen het thema Op zoek naar veiligheid, waar onze kerk zich voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/ethiopië.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, thema Op zoek naar veiligheid, Ethiopië.

In onze gemeente verzorgen we op donderdag 11 oktober een Ethiopische maaltijd, opbrengst is voor deze actie (Zie de agenda op deze website)
terug