taakstellling taakstellling

Taakstelling

De algemene taak van de Raad voor de Eredienst is te zorgen voor kerkdiensten waarin zoveel mogelijk gemeenteleden zich aangesproken voelen. De ambtsgroep is ook verantwoordelijk voor procedures en taakomschrijvingen die gericht zijn op het goed functioneren van de liturgie. We vinden het belangrijk nieuwe vormen van vieren te stimuleren, zonder uit het oog te verliezen dat veel mensen ook behoefte hebben aan vertrouwde vormen van liturgie en bekende liederen. Hierbij maken we gebruik van de ideeën van de PKN werkgroep "Verbindend Vieren". En alhoewel het woord "verbindend" in eerste instantie verwijst naar het in harmonie verbinden van de verschillende onderdelen in de liturgie, gaat het uiteindelijk natuurlijk over onze onderlinge verbondenheid - voor jong en oud - en onze verbondenheid met God.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl/ onder Organisatie - Eredienst). Op de website vindt u ook extra informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten die daar mee te maken hebben.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Rob de Jong, tel. 0499-477496

terug