Kerstgedicht 2017 Kerstgedicht 2017
Kerstgedicht 2017
 
1.

Vloeklicht
 
Het zou uit mijn pen moeten komen
het beeld zoals ik het eerder beschreef
vredig landschap met grazende schapen
en bomen maar wat ik zie en beleef
 
is een rokende stad waar de vrede
verbrandt door mortiervuur, granaten
in de geblakerde straten liggen
hoofden, een losse afgeslagen hand
 
iemand schreeuwt God, God waar ben je?
het antwoord is leegte en zwavel
een toekomst verminkt, dichtgeschroeid
 
ik leg de pen neer, staar in het vloekende
oorlogslicht dat het beeld van de vreedzaam
grazende schapen doorvloeit
 
terug