zondag 16 juni 2024 om 11:30

Dienst met Zonhove
Voorganger(s): Ineke van den Berg – Kamminga
Ouderling(en): Jeannet Venekamp
Organist: Piet Fleerakkers en Lenneke TimmermansOrde van dienst voor 16 juni

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte
Er is deze zondag GEEN collecte doel, maar zoals altijd kunt U er voor kiezen een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug