zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Gezamenlijke dienst in Son, met cantorij
Voorganger(s): Samenwerkende gemeenteleden
Ouderling(en): Mw Renny van der Lugt
Organist: Dhr George PuntOrde van dienst voor 26 november

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 26 november
De collecte is voor Hospice Dommelrode, in Sint Oedenrode.
Wij vieren in onze gemeente de gedachtenis van de overledenen op een datum bij Allerzielen. Maar van oudsher gebeurde dat in protestantse kerken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag. En dat is nu, 26 november. Daarom is dit een goed moment om voor het bijna-thuis-huis Hospice Sint-Oedenrode te collecteren. Hier kunnen zieken de laatste fase van hun leven veilig en hartelijk verzorgd afronden en kunnen de naasten worden ontzorgd. Mede dankzij de vele vrijwilligers die zich hier inzetten.

Rekening “Vrienden van hospice Dommelrode”: NL41 RABO 0304621900

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug