zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw. J. Nieuwenhuizen
Ouderling(en): Mw Toos Siertsema
Organist: Mw Ineke WilbrinkOrde van dienst voor 19 november

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 19 november
De collecte is deze zondag voor de Kerstpakkettenactie in Son en Breugel. Terwijl Sinterklaas nog maar nauwelijks in het land is zijn de medewerkers van de Kerstpakkettenactie zich al aan het voorbereiden op Kerst. Van zeker 125 huishoudens is bekend dat zij de Kerst met zorg tegemoet zien. Geld voor iets extra’s is er meestal niet. Dan is dat op de ontvangers toegesneden feestelijke kerstpakket wel heel erg welkom. Naast alles wat wordt ingebracht moet er ook nog veel gekocht worden. Deze collecte kan het vertrouwen geven dat het ook dit jaar weer goed komt.

Rekening “Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel: NL80 RABO 0198 6344 39


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug