zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds. R. Wijkhuizen
Ouderling(en): Dhr Jan Haan
Organist: Dhr C.M. VeldhoenOrde van dienst voor 12 november

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 12 november
Al tientallen jaren leeft de bevolking van Libanon onder grote druk van politieke en economische machten. Oorlog dreigt altijd. De arme kant van Libanon zit, mèt de miljoenen vluchtelingen, in een vrij uitzichtloze situatie. Jongerencentrum Manara legt zich daar niet bij neer. Elk jaar vangt het zo’n duizend tieners in Beiroet op, met huiswerkbegeleiding en psychische begeleiding. Maar bovenal is het een veilig tweede thuis.

Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z9201488

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug