zondag 5 november 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son, Gedenken overledenen
Voorganger(s): Mw Petra Zweers
Ouderling(en): Mw Anki van Susante
Organist: Dhr Dirk StrasserOrde van dienst voor 5 november

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 5 november
Deze zondag is de collecte voor het Bijna-Thuis-huis ‘Madelief’ in Son en Breugel.  Dit is een huis waar enkele mensen de laatste fase van hun leven in een huiselijke sfeer kunnen doorbrengen. Persoonlijke en hartelijke aandacht krijgen zij van de vrijwilligers, onder wie ook enkele leden van onze gemeente. Dit huis is vaak een uitkomst voor de zieke en hun naasten. Voor de financiering is het huis deels afhankelijk van giften, zoals de opbrengst van deze collecte.

Rekening NL94 RABO 01545.75.429 t.n.v. Stichting Bijna Thuis Huis Son en Breugel

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug