zondag 29 oktober 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Dhr. Christo Weijs
Ouderling(en): Mw Toos Siertsema
Organist: Mw Ineke WilbrinkOrde van dienst voor 29 oktober

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 29 oktober
In een land als Rwanda leven de mensen met weinig bestaanszekerheid. Onzekere inkomsten zorgen dat er alleen van dag tot dag geleefd kan worden. Maar hier en daar ontstaan er projecten die mensen uitzicht op een toekomst geven. Sinds 1984 zijn daar de Zusters van Rwanda. Zij vormen een diaconessengroep, op verzoek van de Presbyteriaanse kerk mede op basis van Nederlandse ervaring opgericht. Zij helpen boeren en boerinnen met vooral praktische trainingen: composteren, variëren, irrigeren, samenwerken. En zo meer verdienen en je kinderen naar school kunnen sturen …   Kerk-in-Actie steunt deze bijzondere zusters van Rwanda.
 

Rekeningnummer Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009060

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug