zondag 22 oktober 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw.Ds.M.J.v.d.Beld
Ouderling(en): Mw Renny van der Lugt
Organist: Dhr. P. WeijmansOrde van dienst voor 22 oktober

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 22 oktober
Lang geleden was het  huidige Papoea, Indonesië, het laatste stukje grondgebied dat Nederland in de Indische archipel probeerde te bewaren. Maar ook dat werd onderdeel van Indonesië en velen dachten dat daarmee de ontwikkeling van de bevolking tot stilstand zou komen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ook hier blijken de vrouwen het voortouw te nemen. Kerk-in-Actie steunt initiatieven die vrouwen opleiden voor sociale en pastorale taken en voorlichting over gezondheid. Tot diep in het binnenland nemen de vrouwen deze kennis mee naar hun leefomgeving.

Rekeningnummer Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009401

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug