zondag 15 oktober 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds. M. Luijk
Ouderling(en): Dhr Jan Haan
Organist: Dhr Dirk StrasserOrde van dienst voor 15 oktober

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 15 oktober
De collecte is vandaag voor de  stichting Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven.
De opvang van migranten in Nederland gaat steeds meer knelpunten vertonen. De moeilijkheden rond de opvang van migranten plaatsen de basisrechten van deze mensen steeds verder onder druk. Maar ze houden wel hun recht op voeding, kleding, huisvesting, medische zorg, onderwijs en gezinsleven. Het is onze humane plicht om die basisrechten voor hen zeker te stellen en te proberen daarnaast betere toekomstperspectieven te bieden.

Vluchtelingen in de knel ondersteunt o.a. vluchtelingen die de uitslag van hun procedure moeten afwachten. Zij zijn legaal hier, maar ze krijgen geen enkele hulp. Dit betekent meestal: leven op straat. Niemand die ze dan helpt.

Daarnaast worden ook mensen ondersteund die uitgeprocedeerd zijn, maar die niet terug kunnen of terug durven. Ook zij zijn helemaal op zichzelf aangewezen.

Vluchtelingen in de Knel helpt vluchtelingen om weer aan hun toekomst te gaan werken, waar die ook ligt.
Om dit werk te kunnen blijven doen is veel inzet van betrokken vrijwilligers nodig. Onze gemeente steunt Vluchtelingen in de Knel al lang met een vaste bijdrage. Dat is dus een extra reden om de collecte van harte bij u aan te bevelen.

Vluchtelingen in de knel Eindhoven: NL72 RABO  0170 025 306

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug