zondag 8 oktober 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw.C. Pumplun
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr C.M. VeldhoenOrde van dienst voor 8 oktober

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 8 oktober
Deze zondag is de collecte voor de stichting “Ervaring die staat”, uit Eindhoven. Achter deze bijzondere naam gaat een veelheid van activiteiten schuil, die worden aangeboden aan de sociaal kwetsbare mensen in de stad. Aangeboden, maar vaak ook uitgevoerd door mensen die zich alleen moeilijk redden:  b.v. een dakloze, of vereenzaamde mens die bij “Ervaring die staat” wordt gesteund en uitgedaagd om te ontwikkelen wat er wel is.  Dat kan zijn: fietsen repareren, taarten bakken, maar ook de straat op, om contact te leggen met wie zich hier of daar schuil houdt.

Rekening van “Ervaring die staat”: NL27RABO 0171 2831 39


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug