zondag 1 oktober 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son, Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Geurt Baerends
Ouderling(en): Mw Ria de Vries
Organist: Dhr. P. WeijmansOrde van dienst voor 1 oktober

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 1 oktober
De collecte op deze Israëlzondag is voor het “Rossing Centrum voor Onderwijs en Dialoog” . Deze Christelijke organisatie brengt Joodse en Christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact. Er zijn lessen over elkaars godsdienst en cultuur en de klassen gaan bij elkaar op bezoek. Ook de leraren worden getraind en bij elkaar gebracht.  Een project van hoop in een omgeving vol strijd.

Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009506


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer College van Diakenen PGE: NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug