zondag 29 januari 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw Petra Zweers
Ouderling(en): Mw Anki van Susante
Organist: Mw Ineke Wilbrink


 

Orde van dienst voor 29 januari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 29 januari
Er is de laatste tijd helaas al vaak gecollecteerd voor Oekraïne, om de ellende van de oorlog te verzachten. Maar deze zondag is de collecte voor een krachtig positief doel: “De school van onze Dromen”.  Want voor weeskinderen, uit huis geplaatste of zwakke kinderen was in Oekraïne alleen opvang in verwaarloosde staatsinternaten. “De School van onze Dromen’ is door leerkrachten zelf opgezet. Daar worden kinderen gewaardeerd en sterk gemaakt om hun talenten te ontwikkelen. Deze school blijven we steunen, in deze barre tijden.

Rekening Kerk-in-Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 014627


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug