zondag 22 januari 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds Geurt Baerends
Ouderling(en): Mw Renny van der Lugt
Organist: Dhr D. Strasser


 

Orde van dienst voor 22 januari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 22 januari
Op Bijbelzondag is de collecte uiteraard bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Vanaf nu vieren alle Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in Nederland en Vlaanderen tegelijk hun Bijbelzondag. En collecteren dit keer in het bijzonder voor het ontwikkelen van de Bijbel in brailleschrift voor blinde mensen in Sri Lanka.

Rekening Nederlands Bijbelgenootschap: NL74 SNSB 0266 3808 08 o.v.v. Sri Lanka


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug