zondag 15 januari 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son, Avondmaal
Voorganger(s): Ds. R. Wijkhuizen
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


 

Orde van dienst voor 15 januari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 15 januari
De collecte is voor de Voedselbank Boxtel, waar inwoners van Sint-Oedenrode als dat nodig is voedselhulp krijgen. Helaas zijn dat er steeds meer. De kerkgangers in Son nemen deze zondag zelf voedingsmiddelen mee naar de kerk. Wie daar niet bij is kan bijdragen via dit rekeningnummer:

NL34 RABO 0122 7481 90 van Voedselbank Boxtel


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug