zondag 8 januari 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw. J. Nieuwenhuizen
Ouderling(en): Mw Ria de Vries
Organist: Dhr. P. Weijmans


 

Orde van dienst voor 8 januari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 8 januari
Deze keer is de collecte bestemd voor onze eigen diaconale werkgroep ZWO. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, zijn altijd drie belangrijke thema’s geweest in onze kerk. De ZWO probeert een brug te slaan tussen al die verre hulpdoelen en projecten en onze eigen keuzes en mogelijkheden. Niet alleen collecteren, maar je ook verbinden met de ander. Zo was er de jarenlange aandacht voor Brazilië en nu voor Moldavië. De collecte levert de werkgroep de middelen om dit werk te doen.

 

Rekening NL45 RABO 0148 2257 21 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode en Son en Breugel,
o.v.v. ZWO


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug