zondag 18 december 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw. Ds. B. van Litsenburg
Ouderling(en): Dhr Jan Haan
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


 

Orde van dienst voor 18 december

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 18 december
Elke adventszondag collecteren we voor kwetsbare kinderen en jongeren. Deze keer is de aandacht gericht op kinderen met Aids, waar het Aidsfonds voor opkomt.
Elke 6 minuten sterft ergens op de wereld een kind aan aids. Onnodig, want er zijn goede medicijnen. Maar er is gebrek aan voorlichting en dikwijls is door armoede een kliniek niet bereikbaar , want het vervoer is te duur. Vooral in Afrika is hier nog heel veel te verbeteren. Het Aidsfonds zorgt dat hulpverleners de afgelegen dorpen langsgaan en de baby’s en kinderen met hiv opsporen. En hen tijdig helpen.

Het rekeningnummer van het Aidsfonds : NL37 INGB 0000 0089 57

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug