zondag 11 december 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds. R. Wijkhuizen
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr George Punt


 

Orde van dienst voor 11 december

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 11 december
Ook deze adventszondag is de collecte voor een kinderproject. Ditmaal voor de kinderen in de Asiel Zoekers Centra in ons land. Ze hebben al heel veel meegemaakt en moeten hier erg lang wachten op duidelijkheid over hun toekomst. Daarom komen de mensen van Stichting De Vrolijkheid die allerlei vormen van kunst aanbieden: met dans, muziek,beeldende kunst en theater kunnen de kinderen zich uiten en hun talent ontwikkelen. En hun ouders iets positiefs bieden! Daarom nu de collecte voor Stichting De Vrolijkheid.

Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D065123

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug