zondag 4 december 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds Geurt Baerends
Ouderling(en): Mw Ria de Vries
Organist: Mw Hannah Bogman


 

Orde van dienst voor 4 december

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 4 december
Ook deze adventszondag collecteren we voor een kinder-project. Al jarenlang zorgt de oorlog in Syrië voor miljoenen vluchtelingen in de buurlanden. Onder hen natuurlijk ook heel veel kinderen. Voor hen zijn in Libanon, Jordanië en Irak projecten opgestart, die door Kerk-in-Actie worden ondersteund. Omdat de lokale bevolking van deze landen ook zwaar lijdt onder de omstandigheden worden ook de jongeren uit deze families geholpen om onderwijs te volgen en zich voor te bereiden op een beroep.

Kerk in Actie rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. N00600

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug