zondag 20 november 2022

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds Geurt Baerends, Petra Zweers
Ouderling(en): Mw Ria de Vries
Organist: Mw Hannah Bogman


 

Orde van dienst voor 20 november

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 20 november
De collecte is bestemd voor de kerstpakketten-actie in Son en Breugel. Ooit is die begonnen als een verzoek van het diaconaal overleg van onze gemeente met de R.K parochie IDO om het kerstpakket dat je op je werk kreeg, af te staan voor een gezin dat geen pakket en geen geld voor kerst had. Van tien adressen zijn dat er nu zo’n 200. In onze kerk in Son worden de pakketten samengesteld en verdeeld. Veel producten en gezellige inhoud wordt aangebracht, maar er is toch steeds meer geld nodig om al die pakketten te vullen. Voor die financiële kant is nu een stichting opgericht die hieronder genoemd wordt. In de goede hoop, dat zo niemand die uitziet naar het kerstpakket teleurgesteld zal worden.

St. Kerstpakkettenactie Son en Breugel, rekeningnummer: NL80 RABO 0198 6344 39

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug