zondag 13 november 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Dhr H. de Raaf
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


 

Orde van dienst voor 13 november

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 13 november
De collecte is voor een zendingsproject in de Golfstaten.
Niemand kan ontgaan zijn onder welke mensonterende omstandigheden buitenlandse arbeiders in Qatar hebben moeten werken. Deze situatie doet zich in vele golfstaten voor. Veel arbeiders vinden een veilige plek en hoop en inspiratie in een kerk. Zo zijn er ontelbare kleine, lokale migrantenkerken ontstaan. De Bijbelgenootschappen geven hen bijbels in de eigen taal en audio-hulpmiddelen met bijbelverhalen. Voorgangers krijgen een eenvoudige training om het verhaal met het eigen leven van de arbeiders te verbinden. De collecte draagt bij aan deze bron van hoop.

Rekening Kerkinactie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Golfstaten

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug