zondag 6 november 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son, Herdenken Overledenen
Voorganger(s): Mw Petra Zweers
Ouderling(en): Mw Anki van Susante
Organist: Dhr D. Strasser


 

Orde van dienst voor 6 november

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Aan deze dienst werken ook mee:
- De cantorij o.l.v. Maria Loohuis
- Noor Breuning op viool met begeleiding op de piano door Wouter v.d. Meiden.

Collecte voor 6 november
De collecte is voor Madelief, het Bijna Thuis Huis uit Son. In dit huis wordt palliatieve zorg geboden aan enkele ongeneeslijk zieke mensen uit Son en Breugel. Zij kunnen hier in een huiselijke sfeer de laatste fase van hun leven doorbrengen. Uit onze gemeente zijn enkele vrijwilligers aan dit huis verbonden. Er zijn altijd ook niet-verzekerde kosten. Daarvoor is de collecte bedoeld.

Rekening Bijna Thuis Huis Son: NL94 RABO 0154 5754 29

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug