zondag 18 september 2022

Dienst in Son, startzondag
Voorganger(s): Mw Petra Zweers
Ouderling(en): Mw Jeannet Venekamp
Organist: Hannah Bogman, Edith de Jong


 

Orde van dienst voor 18 september

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 18 september
De collecte is voor Muziek aan Bed.  Tjakina Oosting, dochter van Piet en Herma Oosting, vertelt hier zelf waarom:
“Met heel veel dankbaarheid ontvangt Stichting Muziek aan Bed ieder jaar een jaarlijkse collecte van jullie gemeente. Mede dankzij dit soort mooie bijdrages als die van jullie zijn we uitgegroeid tot een team van 18 cellisten en verzorgen we dit jaar 400 optredens in ziekenhuizen en zorginstellingen voor mensen met dementie, verspreid over het hele land. En steeds weer gaat het om de persoonlijke afstemming aan het bed of in de kamer, live muziek op maat, schoonheid brengen bij kwetsbare mensen.
En dit jaar is extra speciaal: in oktober vieren we ons 12,5 jarige bestaan, daar zijn we heel trots op! Mocht u interesse hebben om één van onze jubileum presentatieconcerten bij te wonen, kijk vooral op onze site www.muziekaanbed.nl

hartelijk dank namens het hele MaB-team,

Tjakina Oosting - mede oprichter en directeur”

Rekening NL24 TRIO 0390 5010 42 t.n.v Muziek aan bed, Amsterdam

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug