zondag 11 september 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw. J. Nieuwenhuizen
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


 

Orde van dienst voor 11 september

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 11 september
Nog steeds komen er meer mensen die in Eindhoven op straat leven en ‘wonen’. Er zijn inloophuizen voor hen en helpende instanties. Maar er is ook een straatpastor: Rob Kosterman, die door de R.K.parochies er op uit is gestuurd om contact met hen te maken. Hij luistert naar hun vragen en zoekt met hen samen naar een antwoord. Dit pastoraat van de straat willen we met deze collecte ondersteunen.

Rekening NL60 ABNA 0810554372 t.n.v. K.I. Straatpastoraat Eindhoven

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug