zondag 4 september 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds. Chris Mondt
Ouderling(en): Mw Toos Siertsema
Organist: Dhr George Punt


 

Orde van dienst voor 4 september

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 4 september
Myanmar is vaak negatief in het nieuws, vanwege politieke chaos en etnisch geweld. Maar vandaag is de collecte voor een sterk positief initiatief: de Leprosy Mission International Myanmar. Zij geven steun aan mensen met een handicap, die geen zorg krijgen en meestal straatarm zijn. Op alle levensgebieden worden zij geholpen ,met onderwijs, werk, krediet en soms ook medische zorg.

Rekeningnummer Kerk in Actie: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W013101 

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

 

terug