zondag 19 juni 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Drs. W.v.d. Wouw
Ouderling(en): Mw Anki van Susante
Organist: Dhr. P. Weijmans


 

Orde van dienst voor 19 juni

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 19 juni
De collecte is voor ‘vrouwen als vredestichters’ in Colombia.
Wie aan Colombia denkt denkt aan geweld. 50 jaar Burgeroorlog liet diepe sporen na en is nog niet voorbij. Een groep van zo’n honderd vrouwen uit verschillende kerken zet zich in voor blijvende vrede, in het land en thuis. Door bijbelstudie geïnspireerd vertalen ze de verhalen naar hun eigen situatie. En hun stem wordt gehoord! Daarom vandaag de collecte voor hun vredeswerk.

Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z020045

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

 

terug