zondag 12 juni 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw. J. Nieuwenhuizen
Ouderling(en): Dhr Jan Haan
Organist: Mw Hannah Bogman


 

Orde van dienst voor 12 juni

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 12 juni
Stichting Ommekaar is een begrip in Sint-Oedenrode. Op zich een bescheiden activiteit, maar voor de mensen die er door geholpen worden van grote waarde. Ooit werd de stichting opgericht door de Protestantse en de Rooms-Katholieke kerk ter plaatse. Met als doel: burenhulp voor mensen die geen buren hebben…  Kleine klusjes, noodzakelijk vervoer, boodschappen doen … De collecte is een blijk van waardering voor de vrijwilligers van Ommekaar.

Stichting Ommekaar Sint-Oedenrode: Rekening  NL61 RABO  0198 2170 99

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

 

terug