zondag 5 juni 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw Petra Zweers
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


 

Orde van dienst voor 5 juni

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 5 juni (pinksteren)
Wie in KwaZulu-Natal woont, leeft vrijwel zeker in armoede. De inwoners van deze Zuid-Afrikaanse provincie hebben de hoop op beter bijna opgegeven. Maar de kerken hebben een groot bijbel-en landbouwprogramma opgezet. Bijbelse inspiratie helpt om vol te houden. Beter grondgebruik en gezamenlijke verkoop van producten hebben al nieuwe moed gegeven.  De collecte van Pinksteren wil deze nieuwe hoop levend houden.

Kerk in Actie: Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z000093

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

 

terug