zondag 8 mei 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw. J. Nieuwenhuizen
Ouderling(en): Mw Renny van der Lugt
Organist: Dhr George Punt


 

Orde van dienst voor 8 mei

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 8 mei
De collecte is bestemd voor de steun aan vluchtelingen in Nigeria. In dit land, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn voor het geweld van terreurgroepen en leger, vinden organisaties van Christenen en Moslims elkaar om samen hulp te bieden. Kerk-in-Actie helpt hen hun werk te financieren.

Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp Nigeria

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

 

terug