zondag 1 mei 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds. Chris Mondt
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


 

Orde van dienst voor 1 mei

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 1 mei
De collecte is voor de werkgroep Zending ,Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van onze diaconie. De ZWO verzorgt informatie en actie voor de leden van onze kerkgemeenschap.

Rekeningnummer NL45 RABO 0148 2257 21 van de diaconie, o.v.v. ZWO

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….


Coronaregels
Officieel zijn vrijwel alle coronamaatregelen verdwenen en velen zullen daarom opgelucht ademhalen. Dit is echter meteen een probleem voor iedereen die kwetsbaar is. Daarom willen wij in de kerk niet meteen alles loslaten, maar de teugels slechts langzaam vieren. Vandaar het verzoek om in de kerk toch anderhalve meter afstand te blijven houden, zeker zolang u niet zit. Wel hebben we de regel van "twee stoelen er tussen" veranderd naar 1 stoel. Uiteraard mag u indien gewenst nog steeds de oude regel aanhouden.

terug