zondag 27 februari 2022

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds Geurt Baerends
Ouderling(en): Mw Ria de Vries
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


 

Orde van dienst voor 27 februari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Coronaregels
Officieel zijn vrijwel alle coronamaatregelen verdwenen en velen zullen daarom opgelucht ademhalen. Dit is echter meteen een probleem voor iedereen die kwetsbaar is. Daarom willen wij in de kerk niet meteen alles loslaten, maar de teugels slechts langzaam vieren. Vandaar het verzoek om in de kerk toch anderhalve meter afstand te blijven houden, zeker zolang u niet zit. Wel hebben we de regel van "twee stoelen er tussen" veranderd naar 1 stoel. Uiteraard mag u indien gewenst nog steeds de oude regel aanhouden.

Collecte voor 27 februari
De collecte is voor het Nationaal fonds Kinderhulp. Meer dan 300.00 kinderen tot 21 jaar leven in ons land in armoede. Meestal leeft hun gezin van een Bijstandsuitkering, maar dan is er voor uitgaven die het kinderen mogelijk maakt om gewoon mee te doen met anderen meestal geen geld. Fonds Kinderhulp zorgt voor een fiets, een dagje uit, een laptop of een opleiding.

Rekeningnummer Nationaal Fonds Kinderhulp: NL80 INGB 0000 404040

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug