zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son, caroussel dienst
Voorganger(s): Ds Rien op den Brouw
Ouderling(en): Mw Anki van Susante
Organist: Dhr George Punt


 

Orde van dienst voor 20 februari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Dit is de derde van de drie zogenaamde carrousel-diensten waarbij in negen gemeentes van de werkgemeenschap Helmond op deze zondagen een serie kerkdiensten gehouden over bomen in de Bijbel. Deze diensten zijn gezamenlijk voorbereid maar iedere voorganger heeft daarbij zijn/haar eigen boom-thema. Door de voorgangers te laten rouleren komt ieder thema in iedere gemeente aan bod. Bij ons is dat respectievelijk: de Wonderboom, de Vijgenboom en de Paradijsbomen. Deze zondag is dat Ds Rien op den Brouw uit Venray met de Paradijsbomen.
Zo willen we onderlinge verbondenheid vorm en gezicht geven.

Coronaregels
Officieel zijn vrijwel alle coronamaatregelen verdwenen en velen zullen daarom opgelucht ademhalen. Dit is echter meteen een probleem voor iedereen die kwetsbaar is. Daarom willen wij in de kerk niet meteen alles loslaten, maar de teugels slechts langzaam vieren. Vandaar het verzoek om in de kerk toch anderhalve meter afstand te blijven houden, zeker zolang u niet zit. Wel hebben we de regel van "twee stoelen er tussen" veranderd naar 1 stoel. Uiteraard mag u indien gewenst nog steeds de oude regel aanhouden.

Collecte voor 20 februari
De collecte is voor Villa Vrede. In deze villa zijn alle mensen in Utrecht welkom, die officieel  niet bestaan. Ze leven zonder papieren en hebben dus nergens recht op en verblijven meestal op straat. De vrijwilligers van Villa Vrede geven concrete hulp en werken met hen aan een plan voor een andere toekomst.

Rekeningnummer Villa Vrede, Utrecht: NL 48 TRIO 0197 6989 48

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug