zondag 13 februari 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son, carrousel dienst
Voorganger(s): Mw Petra Zweers
Ouderling(en): Mw Renny van der Lugt
Organist: Mw Hannah Bogman


 

Orde van dienst voor 13 februari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Dit is de tweede van de drie zogenaamde carrousel-diensten waarbij in negen gemeentes van de werkgemeenschap Helmond op deze zondagen een serie kerkdiensten gehouden over bomen in de Bijbel. Deze diensten zijn gezamenlijk voorbereid maar iedere voorganger heeft daarbij zijn/haar eigen boom-thema. Door de voorgangers te laten rouleren komt ieder thema in iedere gemeente aan bod. Bij ons is dat respectievelijk: de Wonderboom, de Vijgenboom en de Paradijsbomen. Deze zondag is dat Petra met de Vijgenboom.
Zo willen we onderlinge verbondenheid vorm en gezicht geven.

Collecte voor 13 februari
De collecte is deze zondag voor Jongeren in Nepal.
Veel jongeren verlaten het land om elders in Azië te gaan werken, vaak onder zware omstandigheden. Met hun inkomen houden zij hun familie in Nepal in leven. Maar mede door Corona is veel werk verdwenen en zijn de jongeren teruggekeerd. Kerk-in-Actie zorgt, met lokale partners, voor een groot project dat opleiding en werk creëert

Rekeningnummer Kerk-in-Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Jongeren in Nepal

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug