zondag 6 februari 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son, carrousel dienst
Voorganger(s): Dhr Pieter Flach
Ouderling(en): Mw Ria de Vries
Organist: Dhr George Punt


 

Orde van dienst voor 6 februari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Dit is de eerste van de drie zogenaamde carrousel-diensten waarbij in negen gemeentes van de werkgemeenschap Helmond op deze zondagen een serie kerkdiensten gehouden over bomen in de Bijbel. Deze diensten zijn gezamenlijk voorbereid maar iedere voorganger heeft daarbij zijn/haar eigen boom-thema. Door de voorgangers te laten rouleren komt ieder thema in iedere gemeente aan bod. Bij ons is dat respectievelijk: de Wonderboom, de Vijgenboom en de Paradijsbomen. Deze zondag is dat Pieter Flach uit Nuenen met de Wonderboom.
Zo willen we onderlinge verbondenheid vorm en gezicht geven.

Collecte voor 6 februari
De collecte is voor Vluchtelingen-in-de-Knel in Eindhoven. Nog steeds leven er vluchtelingen in Nederland op straat. In afwachting van de uitkomst van hun procedure is er geen enkele hulp. Vluchtelingen-in-de-Knel Eindhoven steunt hen al 25 jaar met veel vrijwilligers. 

Vluchtelingen in de knel Eindhoven: NL72 RABO  0170 025 306

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug