zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur

Diaconale dienst in Son
Voorganger(s): Mw. J. Nieuwenhuizen
Ouderling(en): Mw Nel van der Schouw
Organist: Dhr Paul Weijmans


 

Orde van dienst voor 30 januari

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Collecte voor 30 januari
Deze zondag is de collecte voor een project dat boerenfamilies in Oeganda verder helpt. In dit Afrikaanse land zorgt het veranderende klimaat voor extreme weersomstandigheden. Veel te veel regen of grote droogte bedreigen de boeren in hun bestaan. De Anglikaanse kerk van Oeganda steunt samen met Kerk in Actie deze families met allerlei initiatieven die boeren samen laat werken, investeringen doet en toekomstbestendig leert verbouwen.

Rekeningnummer Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W003019

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug