zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur

Internet Dienst
Voorganger(s): Mw. J. Nieuwenhuizen
Ouderling(en): Mw Renny van der Lugt
Organist: Dhr C.M. Veldhoen
Let op: Deze dienst is alleen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 16 januari

Collecte voor 16 januari
De collecte is bestemd voor de Voedselbank St.-Oedenrode als onderdeel van de Voedselbank Boxtel. Toen de voedselbank ontstond was dat bedoeld als tijdelijke noodoplossing. Maar helaas is deze hulp nog steeds broodnodig.

Rekening Voedselbank Boxtel: NL34 RABO 0122 748 190

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug